Årsregnskab og Revision

årsopgørelser, revision, indberetninger, selvangivelser m.m.

F or kunder der har valgt Guld pakken og Årsafslutnings pakken, vil vi i forbindelse med årsafslutning udføre følgende opgaver:

FOR ENKELTMANDSVIRKSOMHEDER:

 • Årsregnskab
 • Beregning af personlig skatteopgørelse
 • Indberetning af selvangivelsen til SKAT

FOR SELSKABER:

 • Årsregnskab
 • Digital indberetning af årsregnskabet til Erhvervsstyrelsen
 • Beregning af virksomhedsmæssig skatteopgørelse
 • Indberetning af selskabsselvangivelse til SKAT

For kunder der kun har valgt Sølv pakken vil vi i forbindelse med årsafslutning lave en årsopgørelse. For kunder der har tilkøbt Revisions-modulet, vil vi i forbindelse med årsafslutning udføre følgende opgaver:

 • Revidering og udarbejdelse af Årsregnskabet
 • Digital indberetning af årsregnskabet til Erhvervsstyrelsen
 • Beregning af virksomhedsmæssig skatteopgørelse
 • Indberetning af selskabsselvangivelse til SKAT

Såfremt du ønsker at benytte en anden revisor vil regnskabsmaterialet blive sendt til vedkommende. Vi udarbejder i den forbindelse en online revisormappe med udskrifter fra følgende:

Bogføringen – Kontokort – Saldobalance – Afstemninger – Bankkontoudtog