Løn-Modul

Administration af lønnen:

  • Oprettelse af din virksomhed i Danløn
  • Registrering af stamoplysninger på hver medarbejder
  • Beregning af månedsløn til medarbejderne
  • Indtastning af lønnen
  • Udskrivning af lønsedler til medarbejderne
  • Afstemning af lønnen

Løn-modulet koster 125 kr. per lønseddel.

Bemærk:

Senest den 20. i hver måned, skal vi have en mail om de varierende løn-dele. Det kan være, hvor mange timer en timelønnet skal have udbetalt. Om der er nogen, der skal have betaling for udlæg. Om der er ændringer til den faste løn. Om der er nogen der holder orlov eller ferie.

Vi gør opmærksom på at Bilagseksperten udelukkende administrerer dine lønudbetalinger på basis af dine angivne oplysninger. Bilagseksperten forholder sig ikke til om lønnen overholder Overenskomstkrav eller lign. Hvis særlige lønkrav gør sig gældende for dig eller dine ansatte, er det dit eget ansvar at sørge for at Bilagseksperten bliver gjort opmærksom på dette.