Bilagseksperten bogfører dine bilag

men bogføringen er stadig dit ansvar…

Uanset om det er Bilagseksperten, ægtefællen eller et andet regnskabsfirma, der står for bogføringen, er det virksomhedens ejer(ere), der er ansvarlig for bogføringen.

Du kan læse mere om bogføringsansvar her.

§ 6.

I Bogføringsloven står der, at bogføringen og opbevaringen skal tilrettelægges, så regnskabsmaterialet ikke ødelægges, bortskaffes eller forvanskes, ligesom det skal sikres mod fejl og misbrug.

Du kan læse mere om Bogføringsloven her. 

Det er altså virksomhedens ledelse eller ejer(e) der er ansvarlige for bogføringen. Og det er virksomhedens ledelse, der har ansvaret for, at bogføringen tilrettelægges forsvarligt og i overensstemmelse med god bogføringsskik.

Hos Bilagseksperten betyder det, at man selv er ansvarlig for sine indberetninger til Skat. Du skal derfor altid sikre dig, at bogføringen giver et retvisende billede af din virksomheds regnskab.

Du bør derfor altid som minimum tjekke, at de store nøgletal (omsætning, omkostningsgruppetotaler, balance mv.) er i nogenlunde overensstemmelse med din fornemmelse for, hvad de skulle være. Ellers kan det betyde, at der mangler bilag, og at din bogføring derfor ikke er retvisende eller måske er mangelfuld.

Vi hjælper dig med at bogføre dine bilag, men det er kun dig, der kan vurdere, hvilke bilag der skal indgå i bogføringen.

Derudover skal du som kunde hos Bilagseksperten sikre dig, at:

• Alle bilag der indleveres til Bilagseksperten, vedrører den virksomhed som Bilagseksperten bogfører for.

• Der ikke indgår bilag som vedrører din private husholdning.

• Der så vidt muligt ikke mangler bilag.