Fordelene ved Digital bogføring

  • Bogføringen kan ske hvor som helst og når som helst, da regnskabet og alle bilag ligger online
  • Færre fejl opstår, når bogføringsprocessen optimeres
  • Mindre tid bruges på bogføringen, når denne automatiseres og digitaliseres
  • Bilag og særligt kvitteringer forsvinder ikke længere, da alle typer bilag arkiveres elektronisk
  • Bilagene godkendes nemt og hurtigt enten via app eller via computer i det online fakturagodkendelsessystem
  • Bilag kan indsendes via e-mail eller vores bilags app
  • Revisor får adgang til dit regnskab og dine bilag i “skyen,” og ingen dokumenter skal fysisk transporteres til revisoren.