Rejsegodtgørelse

Standardsats for fortæring pr. døgn (ved rejser af min. 24 timers varighed inkl. overnatning)

521,00 kr.

Timesats (hjemrejsedag)

21,70 kr.

25% godtgørelse til små-fornødenheder

130,25  kr.

Standardsats for logi (kun pr. hele døgn)

223,00 kr.

Befordringsgodtgørelse

Sats pr. km for erhvervsmæssig kørsel i egen bil

  • indtil 20.000 km årligt (for samme arbejdsgiver)
  • over 20.000 km årligt (for samme arbejdsgiver)

 

3,52 kr.

1,96 kr.

Sats pr. km for kørsel på egen cykel, knallert, 45-knallert og scoote

0,54 kr.

 Personalegoder

Værdi af fri telefon (A-indkomst)

  • pr. år
  • pr. måned

* Lovforslag fremsat 20.11.2019 om genindførelse af beskatning af fri telefon 

2900,00 kr.*

241,66 kr.*

Særlig bagatelgrænse for arbejdsrelaterede goder

6300,00 kr.

Generel bagatelgrænse for mindre personalegoder

1200,00 kr.

Maks. værdi (kostpris inkl. moms) for skattefrie julegaver

 900,00 kr.