Outsourcing af dele af økonomifunktionen 

 

Bilagseksperten tilbyder blandt andet hjælp til følgende:

✓ Afstemning af dine leverandører

✓ Workflowopgaver herunder kvalitetssikring af indgående dokumenter

✓ Validering af dine bilag (udtrækning af relevant data såsom leverandørnavn, fakturadato, fakturanummer, forfaldsdato etc.)

✓ Bogføring af ind- og udbetalinger i din bank

✓ Tastearbejde

✓ Postfunktion (sortering og arkivering af post)

✓ Andet rutinepræget kontorarbejde

 

Arbejdet udføres lokalt fra vort kontor i Polen, og vi har danske regnskabsmedarbejdere ansat til at sikre kvaliteten.

 

Fordele ved at outsource hele eller del af økonomifunktionen:

 

✓ Adgang til flere ressourcer og dermed reduceret sårbarhed

✓ Besparelse på køb og drift af EDB, telefon og kontor

✓ I betaler kun for den service eller funktion der skal udføres

✓ Prisen ligger på samme niveau som en dansk bogholder

✓ Ingen omkostninger til personalepleje, forsikring, rekruttering, sociale bidrag, sygefravær o. lign.

✓ Det er nemt at skrue op og ned på timer alt efter behovet i jeres virksomhed

✓ I kan bruge tiden på jeres kernekompetencer

 

Vi er eksperter på området og kommer gerne forbi til en snak.

Bestil et gratis introduktionsmøde.